07-05-2019 Generalforsamling 2019


Foreningen af Danske Insolvensadvokater indkalder til ordinær generalforsamling

 

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.00

Hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100  København Ø.

Efter generalforsamlingen vil Bech-Bruun være vært ved et lille traktement, hvor der vil være mulighed for networking.

Tilmelding bedes sendt til CAC@bechbruun.com senest den 23. april 2019.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen fra Bech-Bruuns kontor i Aarhus, Værkmestergade 2, 8000  Aarhus C, via videoopkobling.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse, samt godkendelse af regnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Indkomne forsalg
 8. Eventuelt

Ad punkt 1
Bestyrelsen foreslår, at Kristian Dalsgaard vælges som dirigent.

Ad punkt 3
Årsrapporten fremsendes særskilt.

Ad punkt 4
Budgettet gennemgås på generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad punkt 5
Bestyrelsen består i dag af:

 • Pernille Bigaard
 • Boris K. Frederiksen
 • Jan Bruun Jørgensen
 • John Sommer Schmidt
 • Henrik Sjørslev
 • Christian Jul Madsen
 • Birgitte Jørgensen
 • Anders Hoffmann Kønigsfeldt
 • Carsten Ceutz (formand)


På valg er:

 • Pernille Bigaard
 • Boris K. Frederiksen
 • Jan Bruun Jørgensen
 • Christian Jul Madsen
 • Birgitte Jørgensen
 • Anders Hoffmann Kønigsfeldt

Boris K. Frederiksen, Jan Bruun Jørgensen, Christian Jul Madsen, Birgitte Jørgensen og Anders Hoffmann Kønigsfeldt har meddelt, at de modtager genvalg.

Pernille Bigaard har meddelt, at hun ikke genopstiller. Bestyrelsen har besluttet at indstille Michala Roepstorff, Plesner, til nyt medlem af bestyrelsen.

Som nævnt tidligere er det for bestyrelsen væsentligt, at en geografisk fordeling svarende til den nuværende søges fastholdt, dog uden at dette skal nedfældes i vedtægterne.

Ad punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC.


Du er her » Arrangementer