16-04-2018 Generalforsamling 2018


Referat af generalforsamling d. 17. maj 2018Referat af generalforsamling d. 17. maj 2018 Insolvensadvokater indkalder til ordinær generalforsamling

 

 

Torsdag den 17. maj 2018 kl 16.00

 

Hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V.

 

Efter generalforsamlingen vil Gorrissen Federspiel være vært ved et lille traktement, hvor der vil være mulighed for både lidt networking og en rundvisning i Axel Towers.

 

Tilmelding bedes sendt til: gdo@plesner.com, senest den 10. maj 2018.

 

Dagsordenen er som følger:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse, samt godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forsalg
8. Eventuelt

 

Ad punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at advokat Kristian Dalsgaard vælges som dirigent.

 

Ad punkt 3

Årsrapporten fremsendes særskilt.

 

Ad punkt 4

Budgettet gennemgås på generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Ad punkt 5

Følgende medlemmer er på valg: Carsten Ceutz, John Sommer Schmidt og Henrik Sjørslev. Alle tre kandidater genopstiller, og bestyrelsen foreslår, at de genvælges for en 3 årig periode.
Som nævnt tidligere er det for bestyrelsen væsentligt, at en geografisk fordeling svarende til den nuværende søges fastholdt, dog uden at dette skal nedfældes i vedtægterne.

 

Ad punkt 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC.

Referat af generalforsamling d. 17. maj 2018

Du er her » Arrangementer