23-05-2017 Forhøjelse af sikkerheden ved konkursdekret


Pr. 1. juni 2017 vil Sø- og Handelsretten forhøje den sikkerhedsstillelse, som der i medfør af konkurslovens § 27, stk. 1, skal stilles af fordringshaveren eller Statskassen ved en konkurs. Sikkerhedsstillelsen vil således blive sat op fra 30.000 kr. til 40.000 kr.

Begrundelsen for at hæve sikkerhedsstillelsen er, at der i forbindelse med indførelsen af reglerne om konkurskarantæne er sket en forøgelse af kurators arbejde i en del konkursboer.

Forhøjelsen af sikkerhedsstillelsen vil blive udmøntet således, at 10.000 kr. af sikkerhedsstillelsen udelukkende kan anvendes til dækning af undersøgelser vedrørende konkurskarantæne, når undersøgelserne ligger noget ud over undersøgelserne i henhold til konkurslovens § 110, stk. 4. Det vil sige, at den, der har indbetalt sikkerheden, i nogle tilfælde vil få en del af sikkerheden tilbage.

Når I som kuratorer indleverer boregnskab mv., skal det af vederlagsindstilingen særskilt fremgå hvor stor en del af det indstillede vederlag, der vedrører konkurskarantæneundersøgelser.

Hvis du har spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte kst. juridisk chef Thomas Finne Andersen på 99 68 47 13 eller på thomasandersen@shret.dk.

Du er her » Nyheder